SOČ (školské kolo)

25.02.2010 20:25

Dňa 24.februára 2010 sa na našej škole uskutočnilo školské kolo Stredoškolskej odbornej činnosti.

Súťaže sa zúčastnili žiaci druhých a tretích ročníkov. Spracovávali zaujímavé témy, ktoré súvisia so študijnými odbormi školy (propagačné výtvarníctvo, ručné výtvarné spracúvanie textílií, stolári a slovenský jazyk). Pri spracovávaní tém pomáhali študentom svojimi odbornými vedomosťami pedagógovia školy.

 

Členovia komisie školského kola:

 • predseda:     Ing. Anna Dominiková
 • členovia:       Mgr. Ľuboslava Harabinová, Mgr. Eva Sroková

 

Do školského kola sa zapojili študenti s týmito prácami:

 1. J.Lach, J.Kailing - Šachové figúrky 
  (konzultanti Bc. V.Reznický, Bc. P. Korkoš)
 2. Ľ.Kovalčíková - Vplyv prostredia, v ktorom žil, na tvorbu M. Kukučína
  (konzultantka Mgr. E.Sroková)
 3. Ľ. Kovalčíková, S.Mirgová, D.Kováčová - Humanizácia čakárne detskej ambulancie
  (konzultantka Ing. R.Vallušová)
 4. K.Ščigulinská, B.Krigovská, D.Blaščáková, P.Nováková - Štukolustro
  (konzultant Mgr. S.Kovalčík)
 5. K.Budzáková, A.Špaková, D.Bátoryová, M.Želonková -Tradícia a súčastnosť - návrh a realizácia textilných výrobkov - šperky
  (konzultantka PaedDr. J.Dobešová- Serbinčíková, Mgr. Z.Svitanová)

 

Do krajského kola, ktoré sa uskutoční dňa 30.marca 2010 postúpili tieto práce:

 • J.Lach, J.Kailing - Šachové figúrky 
 • Ľ.Kovalčíková - Vplyv prostredia, v ktorom žil, na tvorbu M. Kukučína
 • K.Ščigulinská, B.Krigovská, D.Blaščáková, P.Nováková - Štukolustro
 • K.Budzáková, A.Špaková, D.Bátoryová, M.Želonková -Tradícia a súčastnosť - návrh a realizácia textilných výrobkov - šperky

 

Držíme im palce...