Projekt Socrates – Comenius 1

10.01.2010 17:29

Na základe projektu „Who Am I? ... Who Are We?“   bol našej škole udelený grant , v rámci ktorého budeme počas troch školských rokov 2005/2006 až 2007/2008 spolupracovať  so  školami v Česku, Poľsku, Škótsku a Nórsku.

Cieľ projektu:

•  vzájomná partnerská spolupráca, odovzdávanie pracovných a osobných kontaktov

•  spoločná tvorba prác študentov, spoločné usporiadanie výstavy, prednášky, besedy

•  výmena pedagogických a výtvarných skúseností medzi učiteľmi škôl
• poznanie lokality, geografie, histórie a kultúry jednotlivých miest, hľadanie spoločných historických a kultúrnych udalostí vo vzájomnom spolužití

•  zdokonalenie komunikácie v cudzom jazyku

Prvú návštevu študentov a učiteľov partnerských škôl privítame na pôde našej školy 5. marca 2006.