Projekt mladých dizajnérov

10.01.2010 17:33

Projekt „Stretnutie mladých dizajnérov a stolárov Poľsko – Slovenského pohraničia“ vyvrcholil na stretnutí študentov a pedagógov partnerských drevárskych škôl v meste Stará Ľubovňa v dňoch 10. – 12. júna 2005.

Súčasťou stretnutia bola aj vernisáž výstavy s názvom „Zmysel pre tvar a remeselnú dokonalosť v prácach budúcich spišských stolárskych majstrov“.

Významnou udalosťou bolo podpísanie spoločnej deklarácie štatutárov šiestich škôl zúčastnených na projekte ... viac