Projekt Konto Orange

10.01.2010 17:30

V školskom roku 2004/2005 sa študenti školy zapojili do projektu Konto Orange s názvom „ Nechajte školu ožiť“ svojim projektovým zámerom „ Slobodný ateliér “. Projekt bol úspešný,  škola získala finančné prostriedky vo výške 30 000 Sk, ktoré boli využité na nákup farieb a pomôcok na vyučovanie odborných výtvarných predmetov.