Pozvánka na výstavu s názvom „Inakosť“

05.02.2011 14:13

Množstvo možností, ktoré sa dnes mladým ľuďom naskytá v podobe širokého výberu ponúk štúdia, spôsobuje občas dezorientáciu mladých pri výbere škôl a pri ich porovnávaní. Súčasná doba sama preferuje kvantitu pri ústupe kvality a preto nám skrsla myšlienka ponúknuť mladým na jednom mieste to naj z rôznych škôl, ktoré majú vo svojej ponuke štúdia aj umelecké odbory.

Spojili sa naša, t. j., Stredná umelecká škola Kežmarok, Stredná odborná škola drevárska v Spišskej Novej Vsi a Súkromná stredná odborná škola Biela voda Kežmarok, aby na spoločnej výstave odprezentovali svoje umelecké odbory a tak dali okoliu vedieť o svojich kvalitách.

Hlavnou myšlienkou výstavy je poukázať na klady, možno aj zápory, každej zo zúčastnených škôl, ale aj priblíženie sa záujemcom o štúdium  umeleckých odborov na stredných školách a ich  konfrontácia v jednom výstavnom priestore.

Výstava s názvom „Inakosť“ sa realizuje v priestoroch zasadačky Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Kežmarku v termíne  od 4.februára do 25.februára 2011.

Vernisáž výstavy sa konala  3.februára 2011 o 15.30, na ktorú sme pozvali všetkých študentov, hľadajúcich si vhodnú strednú školu, ich rodičov, ale aj širokú verejnosť.

Tešíme sa na vašu účasť.

 

 Spracovala: PaedDr.J.Serbinčíková