Plenéry

15.01.2010 10:10

Prelom septembra a októbra sa stal pre našich študentov obdobím tvorivých plenérov v prírode. I tento rok sa zúčastnili na dvoch plenéroch v nádhernom prostredí Pienin. Prvý plenér zorganizovala naša škola a druhý, pod názvom Plenér Tibora Bartfaya, sa konal pod záštitou Podtatranského osvetového strediska v Poprade. Táto aktivita je súčasťou vyučovania, pomáha vytvárať kladný vzťah k životnému prostrediu, rozvíjať estetické cítenie, zručnosti v kresbe, maľbe, fotografovaní. Bohatosť plenéra dopĺňali odborné besedy a prednášky o umení, spojené s projekciouNa druhom plenéri sa okrem akademického sochára Tibora Bartfaya študentom venoval aj akademický maliar Marián Prešnajder. Títo umelci sa snažili mladým adeptom umenia predostrieť tvorivé myšlienky, ktoré by im mali dopomôcť k výraznejšiemu pochopeniu podstaty umeleckej tvorby. Na študentov zapôsobil najmä prístup oboch majstrov k umeleckej tvorbe ako aj ich samotná životná filozofia.

Oba plenéry boli naplnené plodnou a usilovnou prácou, ktorej výsledky môže verejnosť vidieť na rôznych podujatiach a výstavách.