Olympiáda v anglickom a nemeckom jazyku

04.01.2011 16:06

Dňa 9.decembra 2010 sa na pôde našej školy uskutočnila olympiáda v anglickom a nemeckom jazyku. Tridsať študentov si znova zmeralo svoje sily a vedomosti v olympiádach v anglickom a nemeckom jazyku v kategóriách 2C2 a 2D.

Študenti museli preukázať schopnosť rozumieť počúvanému a čítanému originálnemu textu, správne riešiť úlohy v gramatickom teste a v ústnom kole samostatne vytvoriť príbeh k obrázkom a konverzovať o určitej téme s pedagógmi.

 

Výsledky v jednotlivých kategóriách:

 Anglický jazyk:                                                                      

Kategória 2D:                                                            

1.miesto: Michaela Palgutová 3.A                               

2.miesto: Igor Hanečák 2.A                                       

3.miesto: Norbert Milán 3.A                                      

 

Kategória 2C2:

1.miesto: Carolyne Golias 1.A

 

 jazyk:  

Kategória 2D:

1.miesto: Tomáš Peky 1.B

2.miesto: Dominika Blašková  4.B

3.miesto: Katarína Ščigulinská 4.B

 

Víťazi boli ocenení vecnými cenami a všetci zúčastnení sladkým občerstvením, za ktoré zároveň ďakujeme rodičovskému združeniu.

 

Spracovala: Mgr. A.Lojeková

 

 

...fotky...