Ocenenie za najlepšie súborné práce

15.03.2011 10:22

 

Rovnako, ako každý polrok, aj na konci klasifikačného obdobia prvého polroku tohto školského roku sa konali komisionálne skúšky z hlavného odborného predmetu. Tento krát však boli po prvý raz ocenené poukážkou na nákup v hodnote 5 € najlepšie práce z každej odbornej skupiny v jednotlivých ročníkoch.

 

 

Priezvisko a meno

Trieda

Odbor (skup.)

1.       

Bernátová Lucia

2.A

PV 1

2.       

Kučkovská Stanislava

2.A

PV 2

3.       

Slávik Dominik

2.B

GTM

4.       

Reľovská Daniela

2.B

FD

5. Milán Norbert 3.A FD

6.       

Sobanská Martina

3.A

PV

7.       

Kovalčíková Ľudmila

3.B

PV 1

8.       

Kucová Ivana

3.B

PV 2

9.       

Mitura Michal

3.B

KRP

10.   

Sýkorová Michaela

4.A

PV 1

11.   

Brádňanský Ivan

4.A

PV 2

12.   

Blašková Dominika

4.B

PV

13.   

Halčinová Martina

4.B

FD

14.   

Kitzová Lujza

4.C

PV

15.   

Želonková Michaela

4.C

RVST

16.   

Korkoš Dávid

4.C

KRP

 

 Všetkým oceneným gratulujeme ...