Naša aktívna spolupráca s vysokými školami...

31.03.2011 12:20

 

V rámci našej aktívnej spolupráce s umeleckými vysokými školami sme prizvali zástupcu VŠVU v Bratislave asistentku katedry Mgr. art. Vieru Devečkovú,  našu bývalú absolventku, ktorá 24.2.2011 zrealizovala v priestoroch našej školy prednášku spojenú s prezentáciou , kde predstavila štúdium a jednotlivé odbory tejto školy. Tiež oboznámila našich študentov s podmienkami prijatia na túto školu. Súčasťou prezentácie boli aj ukážky z  tvorby študentov VŠVU z rôznych odborov.

 

Spracovala: Mgr. A.Dominiková

 

Naša aktívna spolupráca s vysokými školami...

Táto fotogaléria je prázdna.