Najvzácnejšia kvapka

23.03.2011 08:35

Mnohí z nás majú možnosť urobiť malý skutok, ktorý nás samotných stojí iba trocha odvahy a rozhodnutia, no pre iných znamená viac, ako by sme si mohli myslieť.

 

10. marca 2011 sa v priestoroch Strednej umeleckej školy v Kežmarku stretlo mnoho ľudí, ktorí sa rozhodli zúčastniť akcie pod názvom „Kvapka krvi“ a stať sa darcami krvi pre tých, ktorí ju potrebujú. Vysoký počet darcov a zvlášť prvodarcov potešil tohto roku nielen lekárov a zdravotnícky personál mobilnej jednotky, ale aj nás, pedagógov, pretože sa môžeme tešiť z tolerancie a pocitu spolupatričnosti, ktoré naši žiaci týmto činom preukazujú.

 

A čo hovoria na odber krvi v priestoroch svojej školy naši študenti ?

 

„ Hodnotím to veľmi pozitívne. To, že sa odber koná priamo tu v škole a študenti sú tak trochu „donútení“ zvyšuje možnosť rozhodnutia sa, no zároveň aj záujem.“ Lujza Kitzová 4.C

 

 

 

 

„Krv som daroval prvýkrát a šiel som preto, že som si povedal, že aj niekto z mojich blízkych by mohol potrebovať pomoc. Neurobil som to preto, aby som sa ulial z vyučovania -ako sa to možno hovorí- prvý dôvod pre mňa bola pomoc.“   Ján Lach 4.C

 

 

 

 

Tým, ktorí sú stále vystrašení a váhajú s odhodlaním pomôcť najcennejšou tekutinou tiež, adresujeme slová Patrika Fendeka zo 4.A: „Nezáleží na tom, či je to v nemocnici alebo v škole, hoci prvýkrát som krv daroval tiež práve tu. Nie je to nič hrozné- pichnú ihlu, zoberú 0,5 litra a je to:) .“

 

Na záver ostáva poďakovať celému zdravotníckemu personálu mobilnej jednotky za ich ochotu pracovať v prispôsobených podmienkach, vypisovať dotazníky a robiť predbežné vyšetrenia. Vďaka patrí rovnako vedeniu Strednej umeleckej školy v Kežmarku, ktoré poskytlo pre túto akciu priestory, ochotným študentom z rôznych stredných škôl a ich pedagógom, ktorí išli príkladom a taktiež sa odberu radi zúčastnili.

 

...fotky...

Spracovala: Mgr. Anna Lojeková