Maturity máme za sebou...

06.06.2011 10:40

30. máj 2011 sa stal pre končiace štvrté ročníky SUŠ v Kežmarku ich rozlúčkovým dňom. Niektorí si vydýchli, že majú maturitné vysvedčenie vo vrecku. Viacerí odchádzali s dobrým pocitom, že vďaka e-mailovým adresám so školou a so spolužiakmi  kontakt neprerušia. Tí najlepší, najúspešnejší si okrem vysvedčení prebrali z rúk riaditeľky školy Ing. Marty Perignáthovej aj peňažné ocenenia.

Ocenení za výborný prospech na maturitných skúškach:

IV.A

Ivan Bradňanský

Michaela Sýkorová

Matúš Žoldák

IV. B

Blašková Dominika

Nováková Petronela

Rúš Matúš

Ščigulinská Katarína

IV.C

Kitzová Lujza

Špaková Anna

Želonková Michaela

 

Každoročne sú ocenené aj najlepšie praktické maturitné práce za jednotlivé študijné odbory. Nezávislá komisia, v zložení Akad. mal. Eva Končeková, Akad. mal. Viliam Pirchala, vybrala najlepšie práce a ich autori dostali Cenu riaditeľky školy.

odbor PV: Matúš Žoldák a Jozef Richvalský,

odbor FD: Eva Batorová,

odbor RVST: Michaela Želonková,

odbor KRP: Radovan Bižiak.

 

Všetkým maturantom srdečne blahoželáme a prajeme veľa študijných úspechov a v osobnom živote veľa zdravia a splnenie všetkých túžob a plánov.

                                                                                                      

Spracovala: Mgr.A.Trembová

 

...fotky...