Malé grafické formy Vrútky 2010

15.01.2010 10:07

Zapojte sa do 8. ročníka celoslovenskej súťažnej prehliadky v tvorbe malých grafických foriem.Súťažné práce nesmú presahovať maximálny rozmer 14x14 cm (vlastný obrázok), nesmú byť adjustované a vonkajší rozmer musí byť obrezaný na formát 20x20 cm.
Uzávierka súťaže je 31.januára 2010.

Predpokladaný termín vernisáže je 30. apríl 2010.

Bližšie informácie Vám podajú učitelia výtvarných predmetov.