"Ľudia proti rasizmu" (prednáška)

17.04.2010 20:20

Dňa 15.apríla 2010 sa konala prednáška, ktorú zorganizovala organizácia Ľudia proti rasizmu, pre študentov prvého a tretieho ročníka Strednej umeleckej školy v Kežmarku. Témou prednášky bola rasová neznášanlivosť, ľudské práva, xenofóbne a ultrapravicové predsudky a pod. Prednáška bola veľmi zaujímavá, plná odborných informácií, podporených multimediálnym obsahom, ako aj informáciami o občiansko-právnej ochrane. Tiež boli prezentované rôzne fašistické organizácie s ich vývojom, charakteristickými znakmi, ideológiou, symbolmi, hudbou, atď. ... Študenti boli oboznámení s tým čo robiť v prípade útoku, aké sú predsudky pri riešení napr. rómskej otázky, ako fungujú dane a sociálny systém vo vzťahu k financovaniu menšín. Ďalej nasledovala voľná diskusia na tieto témy, kde študenti dávali otázky a získali nové informácie, aby si mohli lepšie vybudovať svoje postoje a získali lepší rozhľad v tejto problematike.

Celkovo môžem povedať, že prednáška bola pre študentov prínosom, obsiahlo prepracovaná a podložená odbornými informáciami.

 

Spracoval: Mgr. Marek Hajkovský