Literárna, jazyková, spoločensko – vedná oblasť

10.01.2010 17:20

V tejto oblasti organizujeme a zúčastňujeme sa na súťažiach:

  • Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko

  • Za krásu slova

  • Literárny Kežmarok

  • Hviezdoslavov Kubín

  • Vansovej Lomnička

  • Olympiáda z anglického, nemeckého jazyka

  • Priateľské kraje v zjednotenej Európe

  • Olympiáda ľudských práv

  • Mladý Európan