List od rodiča

17.06.2019 09:37

Vážená p. riaditeľka!

Už mi aj Lenka skončila účinkovanie na Vašej škole. Tým sa skončilo aj moje 6 ročné pôsobenie v štruktúrach Vašej školy. No 6 rokov zase nie je málo. Zuzka je prijatá na históriu do Prešova a Lenka na masmédia do Košíc. Myslím si, že obe využijú nadobudnuté poznatky získané na Vašej škole. Verím, že obe dcéry budú dobre spomínať na 4 roky strávené na SUŠ. Ono je to tak, že na zle sa zabudne a ostanú len dobré spomienky. Myslím, že tých dobrých je podstatne viac. 
Prajem Vám i Vašej škole pozitívne napredovanie vo Vašich úlohach, ktoré Vás čakajú, veľa spokojných študentov, ktorých Vaša škola vychová a spokojných učiteľov, ktorí sa o to tiež zaslúžia. Aj keď sa všetko nesplní, všetci máme aspoň motiváciu ísť ďalej. Ak by sa všetko darilo, človek spyšnie. Tak aj neúspechy nás posilnia a posunú ďalej.
Ozaj všetko dobré nie len v pracovnom živote, ale aj v súkromnom.
S pozdravom

                    Milan Rišš, rodič