Kritéria na prijatie uchádzačov pre šk.rok 2011/2012

11.01.2011 21:47

Vážení rodčia a záujemcovia o štúdium na Strednej umeleckej škole v Kežmarku, 

predstavujeme Vám kritéria pre prijatie uchádzačov o štúdium pre budúci školský rok.

 

Kritéria na talentové skúšky pre šk.r. 2011/2012