KOŽaZ

01.07.2019 11:11

V dňoch 24.6.2019 až 26.6.2019 sa žiaci tretích ročníkov zúčastnili Kurzu ochrany života a zdravia.

Žiaci sa aktívne zapájali do zdravotnej prípravy v simulovaných vojenských podmienkach. Pri Hájovni si zasúťažili si v hode šípkami na terč, v hode na presnosť ringo krúžkami. V šplhaní a vo výmykoch z visu si zmerali sily v lesoparku J. Pochvalu za čistenie lesa pred kontrolovaným zakladaním ohňa a opekaním si zaslúžili  Sebastián Kováč a Filip Šimon.

Za inštruktáž a vedenie zdravotnej prípravy patrí vďaka Matúšovi Pavlarčíkovi. Za pedagogický dozor, organizáciu súťaží a vedenie žiakov počas pobytu a pohybu v prírode ďakujem kolegom Ing. Dominikovej, Mgr. Kovalčíkovi a Mgr. art. Motýľovi.

 

Mgr. Marián Lojek

...fotky...