Klauzúry

10.06.2019 08:29

V dňoch 27.5. až 31.5.2019 mali žiaci prvého ročníka komisionálnu skúšku z hlavného odborného predmetu, ktorú ukončili obhajobou pred 3-člennou komisou.

...fotogaléria...