Hry s umením

10.01.2010 17:49

V spolupráci s viacerými inštitúciami organizuje každoročne Tatranská galéria v Poprade Hry s umením v priestoroch unikátnej bývalej parnej elektrárne. Zámerom tohto multikultúrneho podujatia je na vyhlásenú tému predstaviť rôzne druhy umenia, predovšetkým výtvarného, formou kreatívnej konfrontácie. Pozostávajú zo samostatných prezentácií výtvarných diel, prehliadky odevov, teoretických seminárov, tvorivých dielní, koncertov, divadelných predstavení a iných aktivít. Špecifikou Hier sú expozície umeleckých prác začínajúcich umelcov – študentov umeleckých škôl, čo je jedinečná príležitosť na prezentáciu aj pre našich talentovaných žiakov.

Hry s umením 2005, 10. ročník


Jubilejný 10. ročník bol venovaný 100. výročiu úmrtia významnej osobnosti Julesa Verna.
Voľné výtvarné spracovanie témy v duchu tvorby Julesa Verna prezentovali naši študenti v téme Svet lietania a technických vynálezov.

V rámci sprievodných podujatí sme sa zúčastnili na súťažnej módnej prehliadke modelov "Africké módne inšpirácie" pod vedením akad. mal. Evy Končekovej.