Exkurzia v Levoči

24.04.2011 18:03

 

V presvedčení o správnosti tvrdenia, že raz vidieť je lepšie ako dvakrát počuť, sme sa v stredu 13. apríla 2011 vybrali na exkurziu za poznaním pamiatok významného spišského centra, mesta Levoče. Pod vedením pána učiteľa Bc.P.Korkoša a pani učiteľky Mgr.M.Bačovej mali niektorí žiaci 3. a 1. ročníka príležitosť oboznámiť sa nielen s významnými pamiatkami, ktoré sa nachádzajú v zbierkach Spišského múzea v Levoči, akými sú mnohé cenné predovšetkým gotické a neskorogotické plastiky, ale aj s atmosférou domu v ktorom žil jeden z najvýznamnejších postáv dejín výtvarného umenia u nás vôbec. Majster Pavol z Levoče je osobnosť známa nielen zainteresovaným vo veci umeleckého života, ale dokonca osobnosť známa v celoeurópskom kontexte. Jeho diela sú ukážkou vzácnych umeleckých pamiatok neskorej gotiky na Slovensku. Okrem toho vďaka súčasnej expozícii, ktorú ponúka múzeum sa žiaci oboznámili s príbehom Levočskej bielej pani, ktorej legenda láka mnohých návštevníkov mesta a ktorej skutočný príbeh má s tým „obľúbeným“ len málo spoločného. Výstava je výsledkom najnovších výskumov, ktoré priniesli viac svetla do tohto rúškom tajomstva zahaleného príbehu.

Najviac ocenenou bola ale možnosť navštíviť reštaurátorské ateliéry, kde vďaka ochote zamestnancov a celého tímu reštaurátorov mali žiaci jedinečnú príležitosť nazrieť priamo „pod povrch“ procesu, ktorý je tak dôležitý pre ochranu umeleckých pamiatok. Postup pri reštaurovaní gotického pastofória, či plastiku ukrižovaného Krista (ktorá sa nedávno mimochodom vrátila z výstavy vo Francúzsku), cez práce na oltári z Červeného Kláštora a mnohé iné... to všetko sme mali možnosť detailne si prehliadnuť a dostať odpoveď na všetko čo nás zaujímalo.

A tak nestrácame čas a už aj plánujeme ďalšie exkurzie.

 

Spracovala: Mgr.M.Bačová