Exkurzia - Múzeum J.Kráľa, Liptovský Mikuláš

07.12.2010 13:46

Dňa 3.decembra 2010 sa študenti našej školy zúčastnili exkurzie do Liptovského Mikuláša, kde navštívili Múzeum Janka Kráľa. Expozícia sa týkala nielen faktov o jeho živote, ale aj historických udalostí mesta a tiež obyvateľstva, robotníkov v 19.storočí. Dobové dokumenty potvrdzovali to, že v tom čase museli ľudia ťažko pracovať v továrňach a životné podmienky pracujúcich boli neutešené. Súčasťou múzea je aj mučiareň, o ktorej sprievodkyňa povedala, že nie je na pôvodnom mieste, ale mučenie ľudí sa odohrávalo tak, ako to vykresľujú obrázky a texty na paneloch. Tu bol umiestnený aj dereš z filmu o Jánošíkovi a je dokázané, že Jánošíka skutočne odsúdili a popravili v Liptovskom Mikuláši.

Ďalej študenti navštívili Galériu maliara Petra Michala Bohúňa. Súčasťou zbierok boli obrazy z obdobia slovenského realizmu a tiež z obdobia 20.storočia, kde boli zrejmé vplyvy svetového moderného umenia (impresionizmu, kubizmu, expresionizmu,...).

Samostatne vystavené boli fotografie súčasných fotografov na tému Rodinný portrét.

 

Spracovala: Mgr.E.Sroková

 

 

... fotky ...