Exkurzia Košice

15.06.2011 22:03

Dňa 2. mája 2011 sme išli za účelom spoznávania histórie na exkurziu do Košíc. Exkurzia bola zorganizovaná pod vedením p. uč. Bačovej a spolu s ňou sme sa už skoro ráno náhlili na stanicu k vlaku. Navštívili sme spolu Východoslovenskú galériu, kde bola už o desiatej ráno naplánovaná prednáška na tému Francúzska klasická moderna. Oboznámili sme sa so situáciou na prelome 19. - 20. storočia v Paríži. Benoit Lamy de La Chapelle je mladý teoretik, vzdelaný muž, ktorý nám predstavil vtedajšiu dobu. To nám pomohlo pochopiť, prečo sa významní umelci stretávali práve tam, a tiež nám to pomohlo uvedomiť si za akých podmienok tvorili a čo malo na ich tvorbu značný vplyv. Táto prednáška bola doplnená prezentáciou, kde nám prednášajúci názorne predstavil vtedajší umelecký svet. Pán de La Chapelle nám prednášal vo svojom rodnom jazyku (čo umocňovalo atmosféru prednášky), celá reč ale bola tlmočená do zrozumiteľnej slovenčiny. Následne sme mali možnosť pozrieť si výstavu diel zo zbierky Ivana Markoviča. Výstava mala názov „Malé diela, veľkých majstrov“, čo zodpovedalo vystaveným dielam. Nenašli sme tam síce veľké plátna najznámejších autorov, ale zato mnoho komorných kresieb, grafík, akvarelov a „malých“ diel od umelcov akými sú Auguste Renoir, Marc Chagal a ďalších. Prehliadka výstavy bola obohatená o zaujímavú aktivitu a to vytvorenie ulice na jednu zo stien galérie, inšpirovanú dielom reštaurácia od Maurice de Vlaminca. Poniektorí sme sa húževnato angažovali.

 

Nasledujúca zastávka bola pred Dómom svätej Alžbety. Tento gotický chrám očaril hádam každého z nás svojou veľkoleposťou. Vstúpili sme do ticha tohto chrámu a konečne sme si dôkladne prezreli to, o čom sme sa doteraz len učili. Uchvátení atmosférou tohto mesta žijúceho majstrovstvami sveta v ľadovom hokeji sme sa spoločne vrátili s novými vedomosťami a zážitkami.

 

Adriana Varhoľová, žiačka III.A