EXKURZIA - Bienále ilustrácií Bratislava

25.10.2009 12:24

Bienále ilustrácií Bratislava

22.10.2009, odborno-historická exkurzia

(zúčastnené triedy - 2.A, 2.B)

 

          Študenti druhých ročníkov našej školy sa 22. októbra 2009 zúčastnili v rámci výučby predmetu výtvarná príprava 22.ročníka Bienále ilustrácií v Bratislave.

          Nádherná svetová súťaž originálov ilustrácií detských kníh mala obohacujúci vplyv na študentov po estetickej a hlavne po odbornej stránke, nakoľko ilustrácia ako výtvarná téma je zaradená vo výtvarnej príprave druhých ročníkov ako tematický celok.

          Po prehliadke vystavených prác v Dome kultúry si študenti prezreli sprievodné expozície a interaktívnu výstavu Barón Prášil v Detskom Dome umenia Bibiána a poobede študenti absolvovali prehliadku historickej expozície dávnovekého osídlenia na hrade Devín.

          Odborno-historická exkurzia bola veľmi náročná na časový harmonogram, ale nesmierne prínosná pre rozšírenie umeleckého rozhľadu študentov, nakoľko rozsahom a úrovňou sa Bienále ilustrácií v Bratislave radí na popredné miesta profesionálnych výtvarných súťaží v celosvetovom merítku. 22. ročníka sa zúčastnilo 344 ilustrátorov z 37 krajín celého sveta a študenti mohli obdivovať 2437 originálnych ilustrácií. Víťazom 22.ročníka a Veľkú cenu GRAND PRIX si odniesol Josep Antoni Tássies Penella zo Španielska.