Euroscola 2010

15.01.2010 10:08

Chceme navštíviť Štrasburg a rokovať v budove Európskeho parlamentu ako ozajstní europoslanci. Chceme sa oboznámiť s vnútorným fungovaním nadnárodnej inštitúcie, zažiť na vlastnej koži komunitárnu Európu na zasadnutiach, kde si mladí ľudia vymieňajú názory o práci s európskym rozmerom, o záležitostiach, ktoré zaujímajú mládež (nezamestnanosť, ochrana životného prostredia, rasizmus a pod.) a napokon si chceme overiť naše znalosti cudzích jazykov v zjednotenej Európe.
Preto sa zapojíme do súťaže Euroscola 2010.
Ako?
Študenti školy usporiadajú podujatie, ktorého cieľom bude diskusia o Európskej únii, jej možnom smerovaní, úspechoch i problémoch, o členstve Slovenska v Európskej únii a o mieste mladých ľudí v Európskej únii. Môže to byť napr. prezentácia spojená s diskusiou, prednáška v spojení s diskusiou, workshop a iné. Druh podujatia nie je nijako obmedzený, avšak musí obsahovať prvok diskusie. Na podujatie môžu byť pozvaní ako prednášajúci aj hostia, napr. poslanci Európskeho parlamentu, zástupcovia regionálnej samosprávy, štátnej správy, univerzít, experti a pod.
Z usporiadaného podujatia treba vyhotoviť dokumentáciu.
Kedy?

23. október 2009 - 15. január 2010

Bližšie informácie na www.europskyparlament.sk