Európa v škole - vyhodnotenie

09.03.2011 10:23

V mesiacoch február a marec 2011 prebiehala v našej škole literárna a výtvarná súťaž Európa v škole.

Jej 58.ročník sa nesie v znamení motta:

"Dobrovoľnícke hnutie vo svete-spolupráca ľudí s vysokou morálkou. Solidarita kráča
naprieč kontinentmi."

Študenti, ktorých práce bolivystavené v spoločenskej miestnosti školy, prejavili veľkú mieru nápaditosti a originality, prostredníctvom ktorej sa vyjadrovali k danej téme. V školskom kole nás reprezentovali práce študentov pod vedením pani učiteľky Vallušovej a pani učiteľky Girgášovej. Literárne a výtvarné práce, ktoré sa zúčastnia krajského kola tejto súťaže (tiež v budove SUŠ v Kežmarku) budú posúdené trojčlennými porotami za výtvarnú a literárnu časť.

 

 

 

Vyhodnotenie súťaže Európa v škole

58. ročník – školský rok 2010/2011

 

Literárna časť súťaže

Umiestnenie:

1.miesto – Mária Bilá, Cirkevné gymnázium sv.Františka.z Assisi, Vranov nad Topľou

2.miesto – Lýdia Pompová, Gymnázium P.O.Hviezdoslava, Kežmarok                                             

3.miesto – Šarlota Krajčová, Súkromná stredná odborná škola, ul.29.augusta 4812, Poprad

 

Čestné uznanie:

- Veronika Škubová, Gymnázium arm.gen.L.Svobodu, Humenné

- Kristína Šoltysová, Hotelová akadémia O.Brucknera, Kežmarok

- Lukáš Krištan, Gymnázium ul.Daxnera 88, Vranov nad Topľou

 

Na tomto poradí sa dohodli členovia poroty dňa 7.3.2011:

PhDr. Nora Baráthová

PaedDr. Viera Kaprálová

Mgr. Elena Gančová 

 

 

Výtvarná časť súťaže

Umiestnenie:

1.miesto – Zuzana Jakubkovičová, SOŠ A.Dubčeka, Vranov nad Topľou

2.miesto – Jana Brutovská, Gymnázium P.O.Hviezdoslava, Kežmarok                

3.miesto – Lenka Gašparíková, Stredná umelecká škola, Kežmarok

               - Bibiána Barnášová, Stredná umelecká škola, Kežmarok

 

Na tomto poradí sa dohodli členovia poroty dňa 8.3.2011:

Akad.mal.Eva Končeková

Mgr. Stanislav Kovalčík

Mgr. Ján Angelovič   

 

 ...fotky..

 

Spracovala:Mgr.Eva Sroková