Early Melons - medzinárodný festival študentských filmov v Bratislave

26.01.2011 12:17

Early Melons je medzinárodný festival študentských filmov v Bratislave. Tento festival zahŕňa aj fotografickú súťaž, do ktorej sa zapojila aj naša škola. Svoje práce poslali študenti odboru fotografický dizajn a vybraná bola fotografia s názvom „Sen“, v súťažnej kategórii „Iný svet“, od Martini Halčinovej, študentky štvrtého ročníka. 

Výstava sa uskutoční v dňoch 16 – 20. 3. 2011 v Bratislave.

Srdečne gratulujeme...

 

Spracoval: Mgr.art.M.Rusňák

 

...Martina Halčinová: „Sen“...