Cezpoľný beh

25.09.2010 10:36

Dňa 24. septembera 2010 sa na Strednej umeleckej škole v Kežmaroku konalo školské kolo v cezpoľnom behu. Preteku sa mohli zúčastniť po 2 dievčatá a 2 chlapci z každej triedy, podľa záujmu sa mohli preteku zúčastniť aj viacerí žiaci jednej triedy. Nakoniec sa do súťaže prihlásilo 21 chlapcov a 7 dievčat. Pretek sa konal v Lesoparku Sever, pri hoteli Štart v Kežmarku.

Disciplíny : 

  • dievčatá         - beh do 1200 m
  • chlapci           - beh do 2000 m

Hlavným  rozhodcom bol náš telocvikár Mgr. Toporcer Peter.

Študenti súťažili o tieto ceny: 

  • 1.cena:  vecná odmena
  • 1.– 3. miesto:  diplom

 

... F O T K Y ...