Cena riaditeľky školy za najlepšiu maturitnú prácu

31.05.2010 20:06

Slávnostným vyradením štvrtákov zo štúdia sa dňa 31.mája 2010 ukončili maturity na našej škole. Milým zakončením celej slávnosti bolo vyhlásenie Ceny riaditeľky školy za najlepšiu maturitnú prácu v jednotlivých odboroch.

Hodnotila  porota v zložení:

            Akad. mal. Eva Končeková
            Akad.mal. Viliam Pirchala
            Ing. Marta Perignáthová

Výsledky boli až do vyhlásenia držané v tajnosti, preto bolo príjemné sledovať očakávanie a neskôr radosť v tvárach ocenených. A takto nakoniec porota rozhodla a cenu riaditeľky udelila v odbore:

Ručné výtvarné spracúvanie textílií:

            Lucia Reľovská - za kolekciu extravagantných opaskov a šiat

Propagačné výtvarníctvo:

            Katarína Labudová - za propagáciu firmy a značky

Fotografický dizajn:

            Adriana Vančová - za akt alternatívnými metódami - fotky

Konzervátorské a reštaurátorské práce:

            Jakub Šugerek, Michal Šugarek - za zreštaurovanie barokových anjelov

 

 

... F O T K Y ...