Beseda žiakov s náčelníkom mestskej polície

17.11.2010 14:12

 

Dňa 15.novembra 2010 sa na našej škole uskutočnila beseda žiakov s náčelníkom mestskej polície p. Kušnirakom na tému "Trestná činnosť študentov".

Besedy sa zúčastnili žiaci prvých ročníkov, kde boli oboznámení s najčastejšími priestupkami a trestnými činmi, ktorých sa dopúšťajú počas vyučovania ale aj v čase osobného voľna. Ďalej boli oboznámení so správnym využívaním osobného voľna a predchádzaniu páchania trestnej činnosti. 

Spracoval: Bc.V.reznický