Aktuálne realizované akcie v rámci projektu

10.06.2011 10:46

 

Mesiac jún je naplnený mnohými realizáciami aktivít alebo len časťami realizácie týchto aktivít. Mesiac jún bude zaujímavý hlavne pre našich žiakov, ktorí sa v rámci týchto aktivít dostanú mimo školy a budú mať možnosť zúčastniť sa externých výjazdov. Jednou z týchto realizovaných akcií je exkurzia do Kremnice a Bratislavy v rámci Aktivity 3.4. Inovácia metód a foriem výučby predmetu Ekonomika. V pláne tejto exkurzie majú žiaci navštíviť mincovňu v Kremnici spojenú s odbornou prednáškou, návštevou pamiatok okolia historického mesta Kremnica. Z Kremnice sa študenti presúvajú do Bratislavy, kde navštívia Národnú banku Slovenska, taktiež spojenú s odbornou prednáškou z oblasti Ekonomiky. V rámci návštevy Bratislavy navštívia historické pamiatky a galérie.

Druhou akciou sú dva plenéry, trvajúce päť dní, realizované v rámci Aktivity 4.9. Krajinársky kurz. Jeden z plenérov sa uskutoční vo Vyšných Ružbachoch a druhý v Červenom kláštore. Cieľom týchto plenérov je dostať žiakov a vyučovanie výtvarných predmetov aj do exteriéru a dať im možnosť sebarealizácie pri priamej maľbe v plenéri. Práca v plenéri umožňuje žiakom poznávať predmety a javy v ich bezprostrednej realite a získať komplexnejšie vedomosti, podporuje  názornosť vo vyučovaní, posilňuje motiváciu a záujem a prispieva k rozvoju profesionálnej motivácie žiakov. V rámci krajinárskeho kurzu budú mať prednášku pedagógov o zásadách tvorby v prírode, výlety do okolia, ale podstatná je samotná tvorba a výstupy našich žiakov.

Všetky tieto akcie sa realizujú v rámci nášho projektu „Vzdelávajme sa moderne“ a sú plne financované z rozpočtu projektu. Preto dúfame, že tento prínos naši žiaci patrične ocenia, všetky akcie si patrične užijú.

 

Spracovala: PaedDr.J.Serbinčíková