58.ročník súťaže "Európa v škole"

09.11.2010 08:40

V mesiaci november sa začali študenti Strednej umeleckej školy v Kežmarku podieľať na známej súťaži Európa v škole. Študenti vytvárajú pod vedením pedagógov rôzne plošné, priestorové výtvarné a multimediálne práce i literárne útvary na tému "Mládež a dobrovoľníctvo".

Zavŕšením celého projektu bude krajské kolo 58.ročníka súťaže "Európa v škole", ktorého je naša škola organizátorom a zároveň garantom.

Termín posielania súťažných prác je do 15.februára 2011 na adresu Strednej umeleckej školy v Kežmarku.

Vyhlásenie výsledkov krajského kola súťaže a odmeňovanie ocenených študentov bude 8.marca 2011 v spoločenskej miestnosti Strednej umeleckej školy v Kežmarku.