57. ročník medzinárodného projektu/súťaže EURÓPA V ŠKOLE

10.02.2010 21:14

Motto 57. ročníka projektu/súťaže EURÓPA V ŠKOLE v školskom roku 2009/2010:
„Môže existovať ostrov blahobytu v mori chudoby?
Sme na jednej lodi.“

Motto je príspevkom projektu k Európskemu roku boja proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu. Práce môžu byť individuálne i skupinové, výtvarne, literárne, resp. všetky druhy multimediálnych, vizuálnych a zvukových prác, ktoré korešpondujú s mottom.

Naša škola súťaží vo vekovej kategórii 4 (15 – 19 rokov).
Školské kolo sa uskutočnilo do 10. februára 2010.
Koordinátorka súťaže Mgr. Eva Sroková.

EURÓPA V ŠKOLE - krajské kolo (vyhodnotenie)

 

V týchto dňoch sa konalo vyhodnotenie krajských kôl výtvarnej a literárnej súťaže Európa v škole.

Stredná umelecká škola organizuje krajské kolo tejto súťaže už niekoľko rokov. Súťažné práce boli vyhodnotené 22.februára 2010

Súťažilo sa v dvoch kategóriách, práce hodnotili dve komisie - literárna a výtvarná.

Členovia poroty:

 • literárna časť súťaže:
  • PhDr. Nora Barátová
  • PaedDr. Viera Kaprálová
  • Mgr. Elena Gančová
 • výtvarná časť súťaže:
  • Akad.mal. Eva Končeková
  • Mgr. Zuzana Girgášová
  • Mgr. Ján Angelovič

 

Vyhodnotenie súťaže a odovzdávanie cien sa uskutočnilo dňa 25.februára 2010 o 11:00 hod. v budove Strednej umeleckej školy v Kežmarku. Ocenení sa zúčastnia celoslovenského kola súťaže Európa v škole.

 

Literárna časť súťaže:

 • 1.miesto - Ján Živčák, Gymnázium P.O.Hviezdoslava, Kežmarok
 • 2.miesto - Zuzana Jurčová, Pedagogická a sociálna akadémia, Prešov
 • 3.miesto - Simona Klebanová, Stredná priemyselná odevná škola, Svidník

Výtvarná časť súťaže:

 • 1.miesto - Simona Vojtková, Stredná odborná škola A.Dubčeka 963/2, Vranov nad Topľou
 • 2.miesto - Ľubica Stanovčáková, Eva Jenčuráková, Martin Vardžík - kolektívna práca, Stredná odborná škola A.Dubčeka 963/2, Vranov nad Topľou
 • 3.miesto - Michaela Sýkorová, Stredná umelecká škola, Kežmarok

Cena za multimediálnu tvorbu: Lucia Bačkayová, Gymnázium, Dukelská 30, Giraltovce

Oceneným blahoželáme...

 

 

... f o t k y ...