DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ

19.12.2014 22:19

Naši študenti natočili zaujímavé video z dňa otvorených dverí z decembra 2014.

Pozrieť si ho môžete na nasledujúcej adrese na YOU TUBE:   DOD 16.12.2014 Stredná umelecká škola Kežmarok